Gezinstherapie

Veel therapievormen worden ingezet voor het begeleiden van individuen. Maar vaak beperken problemen zich niet tot één persoon.
Systeemtherapie richt daarom op alle leden van een systeem (gezin).

Persoonlijke problemen, ruzies of een ingrijpende gebeurtenis kunnen de verhoudingen binnen een gezin verstoren. Als een vader bijvoorbeeld depressief is of een kind gedragsproblemen heeft, dan beïnvloedt dat het hele gezin.

Als gezinstherapeut bekijk ik iedere situatie onpartijdig en houd ik rekening met de onderlinge verhoudingen. Ik onderzoekt hoe het gezin zijn problemen kan oplossen en wat ieder gezinslid daaraan kan bijdragen. Een belangrijk doel van gezinstherapie is het        herstel van de communicatie.         

Moderne systeemtherapie is een verzameling van inzichten uit verschillende therapeutische stromingen. Met gezinstherapie zijn die zo veel mogelijk geïntegreerd tot één werkwijze. Dit helpt mij bij mijn aanpak steeds optimaal af te stemmen op het gezin in kwestie en de problemen die er spelen. Na deze studie kan je gezinsproblemen helder in kaart brengen en gericht met het gezin werken aan oplossingen.

Wie komt in aanmerking

voor gezinstherapie?

Men kan altijd zelf het initiatief nemen en een afspraak maken. Soms worden gezinnen doorverwezen door instanties. Let op! Men krijgt dan zelf de facturatie behalve als er andere afspraken gelden (zoals met instanties).
De kosten van een afspraak zijn €95,00. 


Kinderen worden vaak vergeten als de strijd van de echtscheiding begint. Er wordt vaak vergeten welke impact een echtscheiding kan hebben op een kind.

Denk aan:

- verwerking scheiding

- verwerking bedrog

- verwerking geweld

- verwerking haatverhouding tussen de ouders

- moeizame communicatie

Hebben jullie als ouders het gevoel dat je kind het moeilijk heeft met de situatie, moeite heeft met het verwerken van een scheiding of in het algemeen zichzelf niet is.

Dan kunnen jullie contact opnemen om een afspraak te te plannen.

Uiteindelijk is het belangrijk dat onze kinderen in balans opgroeien.