This is a Parallax unit

Testen en meten is een belangrijk onderdeel van het controleren van ziekteverzuim. Men kan dit bekijken vanuit het preventieve aspect (PMO Preventief Medisch Onderzoek en/of risico inventarisatie) of vanuit het curatieve aspect (de werknemer is geheel of gedeeltelijk ziek).

Ons Preventief medisch onderzoek geeft inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot klachten en welk risico de werknemer loopt voor lage rug en/of nekklachten.

Onderdelen van onze PMO:
- Risico Inventarisatie Lage rug en nek
Diagnostiek:
- BackCheck
- PAR test
Alle meetgegevens worden uitgewerkt in een rapportage en zal aan de werknemer uitgeprint aangeleverd worden.

Wij zien het PMO als een waardering van de werkgever naar de werknemer en zal zorgen voor inzicht over gezondheid of niet in relatie tot eventuele klachten. Als bedrijf heeft u de wettelijke verplichting om het PMO aan te bieden aan uw werknemers. De werknemer kan vrijwillig deelnemen aan het PMO maar is dit niet verplicht.